Ozon Gazı Uygulama Alanları

15 yılı aşkın deneyimizle yaptığımız laboratuvar ve ar-ge çalışmaları ile yeryüzü canlılığı için çok önemli olan ozon gazını ileri teknoloji kullanarak üretmeyi başardık. Sadece Türkiye değil dünya genelinde iddialı olduğumuz ozon gazı jeneratörlerimiz ile bir çok sektör için proje üreterek uygulamalar yapıyoruz. Ozon gazının yoğun olarak kullanıldığı belli başlı sektörler süt fabrikaları, un fabrikaları, balık çiftlikleri, kirli su atığı üreten tüm sanayi ve endüstriyel tesisler ile kötü koku oluşan tüm kapalı alanlardır.

Süt Fabrikaları

ARCBULL ozon sistemleri; mikrobiyolojik yükün yoğun olduğu süt fabrikalarında dezenfeksiyon amaçlı kullanılmaktadır. 

  1. Proses suyu ve depolama suyu dezenfeksiyonu:
    Fabrikanın su kullanım verilerine göre kapasite hesabı yapılır
    Kullanılacak yardımcı ekipmanlar ve ölçüm kontrol sistemi tespit edilir
    Otomasyon destekli dezenfeksiyon sistemi projelendirilerek saha montajı yapılır
  2. Ortam, hava ve yüzey dezenfeksiyonu:
    Fabrika içerisinde iç hava kalitesini arttırma, üretim alanı küf, mantar ve bakteri yükünü azaltma, üretim ekipmanlarının yüzey dezenfeksiyonunu sağlamak amaçlı kullanılır.

Kullanım alanları:
• Su dezenfeksiyonu
• Yıkama üniteleri
• Ayran dolum ünitesi
• Peynir dinlendirme odaları
• Paketleme alanları
• Soğuk hava deposu
• Çöp alanları

Avantajlar:
• FDA tarafında kabul edilen doğal dezenfektandır
• Kimyasal kalıntı bırakmaz
• Ürün kalitesini arttırır, ürün raf ömrünü uzatır
• Kolay kurulum ve montaj
• Düşük enerji tüketimi, düşük işletme maliyeti

Un Fabrikaları

Un fabrikalarında üretimin her aşamasında kullanılan bir sistemdir. Topraktan gelen küf ve bakteri yükünü azaltmada oldukça etkilidir. Depolama süresince küf ve bakteri oluşumunu önler.
Böcekleri yok eder.

Projelendirme: Fabrikanın üretim verilerine göre kapasite hesabı yapılır. Kullanılacak yardımcı ekipmanlar ve ölçüm kontrol sistemi tespit edilir. Otomasyon destekli dezenfeksiyon sistemi projelendirilerek saha montajı yapılır. Sonuçlar değerlendirilerek mevsimsel dozajlama programı oluşturulur.

Başlıkça kullanım alanları:
• Silolar
• Buğday
• Tavlama
• Valsler
• Un vidalar
• Paketleme

Avantajlar:
• FDA tarafında kabul edilen doğal dezenfektandır
• Kimyasal kalıntı bırakmaz
• Ürün kalitesini arttırır, ürün raf ömrünü uzatır
• Kolay kurulum ve montaj
• Düşük enerji tüketimi, düşük işletme maliyeti

Kültür Balıkçılığı ve Paketleme Tesisleri

• Balık çiftlikleri kuluçkahane ve adaptasyon ünitelerinde kullanılır
• Deniz suyu ve tatlı suların dezenfeksiyonu için etkili ve sağlıklı bir çözümdür
• Toprak havuzlarda kullanılabilinir
• Kapalı ve açık sistem yavru balık üretiminde katma değeri yüksektir

Projelendirme:
Fabrikanın üretim verilerine göre kapasite hesabı yapılır. Kullanılacak yardımcı ekipmanlar ve ölçüm kontrol sistemi tespit edilir. Otomasyon destekli dezenfeksiyon sistemi projelendirilerek saha montajı yapılır. Sonuçlar değerlendirilerek mevsimsel dozajlama programı oluşturulur.

Projelendirme:
• Üretim tesisinin su kullanım verileri, su sıcaklığı ve organik kirlilik yükü değerlerine göre kapasite hesabı yapılır
• Kullanılacak yardımcı ekipmanlar ve ölçüm kontrol sistemi tespit edilir
• Otomasyon destekli dezenfeksiyon sistemi projelendirilerek saha montajı yapılır

Avantajlar:
• FDA tarafında kabul edilen doğal dezenfektandır
• Kimyasal kalıntı bırakmaz
• Ürün kalitesini arttırır, ürün raf ömrünü uzatır
• Kolay kurulum ve montaj
• Düşük enerji tüketimi, düşük işletme maliyeti

Balık İşleme ve Paketleme Tesisleri

• Üretim sahası ortam dezenfeksiyonu
• Kullanım suyu dezenfeksiyonu
• Mikrobiyal yükü düşürür

Kötü Koku ve Hava Islahı

Fabrikaların, işletmelerin ve yemek sektörünün üretim aşamalarında çeşitli kokular ortaya çıkmaktadır. Bu kokuların hem iç ortamda hem de baca çıkışında yok edilmesi istenmektedir. Koku kişiye göre duyusal değerlendirme olduğu için; çözümü en zor uygulamalardır.

Arcbull sistemleri bu alanda kalitesini ve etkin çözümlerini ispatlamıştır.

Başlıca koku giderim sistemlerimizin başarılı bir şekilde çalıştığı alanları sıralarsak:
• AVM’ler yemek katı koku giderimi
• Hastaneler çöp odaları bakteri ve koku giderimi
• Balık yem fabrikaları baca çıkışı koku giderimi
• Restoran ve kafeler
• Tuvaletler ve soyunma odaları

Proses Suyu Dezenfeksiyonu

Su hayatın vazgeçilmezidir. Değerli olduğu gibi bir o kadar da narindir. Suyumuzu kimyasallar ile temizlemeye çalışarak doğaya kalıcı zarar veriyoruz. Yaşam kaynağı SUYUN dezenfeksiyonu için hala yaygın olarak klasik yöntemler kullanılmaktadır. Teknolojinin nimetlerini kullanarak DOĞAL yöntemle SU dezenfeksiyonu sağlanabilir. Dünyanın doğal tek dezenfektanı OZON gazıdır. Suyu kullandığımız her alanda sağlıklı ve güvenle suyun dezenfeksiyon için Arcbull sistemlerini kullanabiliriz.

Kullanım alanları:
• Üretim aşamasında ürüne katılan suyun dezenfeksiyonunda kullanılır (suda bulunan bakteri, küf ve mantarları yok eder. Dezenfeksiyon ve istenirse su sterilizasyonunu sağlanır)
• Su kullanılarak dezenfeksiyonu yapılan ambalaj ürünlerinin toplam bakteri miktarını düşürür
• Üretim ekipmanlarının temizliğinde kullanılır, ulaşılamayan dip noktalarda dezenfeksiyon sağlar

Avantajlar:
• FDA tarafında kabul edilen doğal dezenfektandır
• Kimyasal kalıntı bırakmaz
• Ürün kalitesini arttırır, ürün raf ömrünü uzatır
• Kolay kurulum ve montaj
• Düşük enerji tüketimi, düşük işletme maliyeti

Atık Suyu Rehabilitasyonu

Atık su arıtma, suyun evsel veya endüstriyel amaçlarla kullanıldıktan sonra ıslah edilmesi işlemidir.

Bu arıtım işlemi fiziksel, kimyasal veya biyolojik yollarla yapılmaktadır.
Arcbull sistemleri ileri teknoloji arıtma yöntemi olarak kullanılır.

Sistem kazanımları:
• Mikrobiyolojik kirlilik yükünü azaltır
• BOİ ve KOİ değerlerini düşürür
• Suda çözülmüş ağır metallerinin gideriminde etkilidir
• Çamur susuzlaştırmaya giden çamur miktarını yüksek oranda azaltır
• Su da renk giderimi (PT-CO) sağlar
• Suda ve arıtma sahasında oluşan kötü kokuyu yok eder

Avantajlar:
• FDA tarafında kabul edilen doğal dezenfektandır
• Kimyasal kalıntı bırakmaz
• Ürün kalitesini arttırır, ürün raf ömrünü uzatır
• Kolay kurulum ve montaj
• Düşük enerji tüketimi, düşük işletme maliyeti